gfahu

אודות

איתי דנגור – הנדסת בניין בע"מ, הינה חברה לתכנון ויעוץ הנדסי, שמשרדיה נמצאים במושב בית שערים אשר בעמק יזרעאל.

 

החברה מתמחה בתכנון קונסטרוקציה למבנים מסוגים שונים:, מבני מגורים – צמודי קרקע ומבנים גבוהים, מבני תעשייה, מבני משרדים, בתי ספר ומכללות, מבני ציבור, בריכות, מבני הנדסה אזרחית תת/על קרקעית, מבנים ומתקני פלדה, מבני חקלאות (בתי אריזה, חממות, לולים, בריכות דגים עליות / תת קרקעיות, סככות ומבני אכסון לתבואה) ועוד...

 

כמו כן מספקת החברה שירותי יעוץ בתחומי ההנדסה השונים, פתרון בעיות הנדסיות קיימות, ליווי פרויקטים, ליווי מקצועי של חברות ביצוע בתחום ההנדסה ועוד...

החברה הוקמה בשנת 2004 ע"י אינג' איתי דנגור, שהוא כיום בעלים ומנכ"ל החברה.

צוות החברה מורכב משמונה מהנדסים ותיקים ומנוסים לצד מהנדסים צעירים,  הנמנים על מצטייני הפקולטות להנדסה אזרחית / הנדסת בניין בארץ, מנהלת חשבונות ומנהלת משרד.

 

מלאכת התכנון מבוצעת ע"י תוכנות הנדסיות מורשות ובין לאומיות, המאפשרות תכנון על פי תקנים רלוונטיים מקובלים ומעודכנים בארץ ובעולם. דוגמא לחלק מתוכנות התכנון המשומשות בחברה:

 Atir (Strap, Beamd etc…), Cubus – Mivnecad, Larix.

 

בנוסף לעבודת התכנון, מבוצעת עבודת הכנת כתב הכמויות עבור כל פרויקט והצגת אומדן עלויות לביצוע למזמין, בכדי לשקף תמונה תקציבית לפרויקט. 

לחברה מוניטין גבוה ובלתי מתפשר הן ברמת איכות התכנון והיעילות ההנדסית (אופטימיזציה של בעיות תכנוניות – ברמה כלכלית וביצועית), והן ברמת השירות מול מזמין העבודה. 

 

היקף פעילות החברה הינו גם בארץ וגם בחו"ל (בריכות ומתקני מים, מבנים ומתקני חקלאות והנדסה אזרחית).

קהל לקוחות החברה הינו גדול ומגוון: גופים ולקוחות פרטיים, חברות, גופים ציבוריים, יזמים, קיבוצים, מועצות אזוריות ומקומיות, עיריות, בתי ספר ומכללות, חברות מנהלות ועוד...